Luyện tập phát âm: Bài 20 Tail hay Tell

Trong bài học mới này bạn hãy luyện tập cùng âm /ei/ và /e/ nhé

(Rê chuột vào phần chữ để nghe phát âm chuẩn)

FALL – FELL – FALLEN
MEET – MET – MET

Practice:

Vocabulary:

Tell (v): nói lên, diễn đạt, phát biểu
Whale (n): con cá voi
Well (n): cái giếng
Fail (v/n): thất bại, trượt/sự thất bại
Fell (v): quá khứ phân từ của fall
Mate (n): bạn
Met (v): quá khứ phân từ của meet
Raid (v/n): đột kích/cuộc đột kích
Red (n): màu đỏ

Cùng chuyên mục