Luyện tập phát âm: Bài 29 Ass – As hay Ash

Trong bài học mới này bạn hãy luyện tập cùng âm // ;// và // nhé

(Rê chuột vào phần chữ để nghe phát âm chuẩn)

AS = WHILE

PHASE POWER

BE-WAS-BEEN

Practice:

Vocabulary:

Ass (n): con lừa
Ash (adj/n): có màu xám tro/tro hỏa táng
Hiss (v): nói rít lên (vì giận dữ)
Phase (n): pha
Race (n): cuộc đua
Fizz (n): rượu sâm banh
Fish (n): con cá
Whizz (v): ném thật nhanh
Wish (v/n): ước/điều ước

Cùng chuyên mục