Luyện tập phát âm: Bài 3 – Bet hay Bat

Bài học lần này chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với hai nguyên âm // và // nhé.

(Rê chuột vào các chữ để nghe phát âm chuẩn)

HAVE – HAD HAD
SHALL = WILL

Practice:

Vocabulary:

Bet (v/n): cá cược/sự cá cược

Bat (v/n): đến lượt đánh (bóng)/gậy (bóng chày), vợt (quần vợt)

Head (n/adj): phần đầu (người, thú vật)/chính, quan trọng

Had (v): thì quá khứ của have

Pedal (v/n): đạp (bàn đạp)/ bàn đạp

Paddle (v/n): chèo (thuyền)/mái chèo

Shell (v/n): bóc vỏ (trứng, quả, hạt)/lớp vỏ, mai

Shall (auxiliary verb): đồng nghĩa và dùng như will

Net (v/n): đánh, bắt bằng lưới (cá)/mạng, lưới

Gnat (n): con muỗi nhỏ

Cùng chuyên mục