Luyện tập phát âm: Bài 5 Bat hay Bad

Trong bài học mới này bạn hãy luyện tập cùng âm //e và // nhé

(Rê chuột vào phần chữ để nghe phát âm chuẩn)

Sit – Sat – Sat

Practice:

Vocabulary:

Bad (adj): xấu, không tốt
Sit – sat – sat (v): ngồi
Sad (adj): buồn
Mat (v/n): trải thảm/ tấm thảm
Mad (adj): bực bội, tức điên ruột
Mango (n): quả xoài
Man (n): đàn ông
Ram (n): con cừu đực
Pram (n): xe đẩy em bé

Cùng chuyên mục