Luyện tập phát âm: Bài 6 Cat or Cut

Trong bài học lần này, chúng ta sẽ luyện tập cùng với hai âm // và //

(Rê chuột vào phần chữ để nghe phát âm chuẩn)

Practice:

Vocabulary:

Cat (n): con mèo
Cut (v/n): cắt/ vết cắt
Ban (v): cấm đoán
Bun (n): bánh bao nhân nho
Dam (v/n): xây đập/cái đập ngăn nước
Dumb (adj): bị câm
Shatter (v): đập vỡ
Shutter (v/n): lắp cửa chớp/cái cửa chớp
Stamp (v/n): đóng dấu/con tem
Stump (n): gốc cây (còn lại sau khi đốn)

Cùng chuyên mục