Phương pháp tư duy 3 chiều trong giải quyết vấn đề

Trong Video lần này của chuyên đề Kỹ năng giải quyết vấn đề mời các bạn một lần nữa gặp gỡ chuyên gia James Feldman, cùng nghe ông trao đổi về phương pháp tư duy 3 chiều cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân ông trong việc áp dụng phương pháp này.

Trong ví dụ dưới đây, James Feldman sẽ phân tích, đưa ra giải pháp cũng như tổng kết đánh giá chung về phương pháp tư duy ba chiều như được giới thiệu ở Video lần trước.

Cùng chuyên mục