Phương pháp tư duy 6 chiếc non – Phần 6

Sáu chiếc nón suy nghĩ do Tiến sĩ tâm lý và y khoa, Edward de Bono, người Malta sáng tạo. Sáu chiếc nón với sáu màu sắc khác nhau là : Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh lá cây, xanh dương. Tương ứng với sáu màu sắc mang tính chất biểu tượng, mỗi chiếc nón đề cập đến một khía cạnh trong quá trình suy nghĩ của chúng ta:

Nón trắng: Sự kiện, thông tin
Nón đỏ: Cảm xúc
Nón đen: Bất lợi, rủi ro, các yếu tố tiêu cực
Nón vàng: Thuận lợi, các yếu tố tích cực
Nón xanh lá cây: các ý tưởng, giải pháp
Nón xanh dương: Tổng hợp.

Cùng chuyên mục