Sơ đồ tư duy 2

Với sơ đồ tư duy, ta đã có thể giải quyết những vấn đề hóc búa một cách dễ dàng và đơn giản . Không chỉ vậy, sơ đồ tư duy còn diễn giải vấn đề rõ ràng và hết sức chi tiết, điều mà chúng ta hay bỏ quên và để vụt mất những giải pháp thực hữu ích và hiệu quả.. Không chỉ chú ý đền vấn đề thực tiễn mà hơn thế nữa, sơ đồ tư duy còn đề cập đến chi tiết của vấn đề, môi trường xung quanh tác động đến vấn đề đó…Điều này thực sự có ý nghĩa rất lớn, nó giúp ta phân biệt đâu là ý kiến chủ quan và đâu là nhưng nguyên tắc phải tuân thủ, mà từ đó ta sẽ tìm ra được giải pháp phù hợp và chính xác

Cùng chuyên mục