Tiếng Anh Văn Phòng – Phần 5: THE OFFICE TOUR

Chào hỏi, làm quen các đồng nghiệp là việc không thể thiếu của một nhân viên mới. Jane sẽ gặp Mary và Joe. Một câu bông đùa nhỏ làm Jane hơi bối rối, nhưng là cần thiết để mọi người dễ dàng làm quen và thân thiện với nhau.

Dialogue: Meeting new colleagues – Gặp gỡ đồng nghiệp mới [Bấm vào để xem chi tiết bài đối thoại]

Smith: So Jane, are you ready to go on an office tour?
Jane này, cô đã sẵng sàng tham quan văn phòng chưa?

Jane: Oh yes, I can’t wait.
Ồ vâng, tôi không thể chờ được nữa.

Smith: Ok, Anna will take you.
Tốt, Anna sẽ đi với cô.

Jane: Ok.
Vâng.

Anna: These people are working on marketing.
Đây là bộ phận tiếp thị.

Jane: Oh, I see.
Ồ, tôi biết rồi.

Anna: And this is Joe.
Đây là Joe.

Jane: Hello Joe, nice to meet you.
Chào Joe, rất vui được gặp anh.

Anna: And Joe, Jane is new secretary.
Joe, Jane là thư ký mới.

Joe: Oh hi, nice to meet you.
Ồ, xin chào. Hân hạnh được gặp cô.

Jane: What do you do, Joe?
Công việc của anh là gì, Joe?

Joe: I am a delivery manager.
Tôi là trưởng bộ phận giao hàng.

Anna: And this is Mary.
Và đây là Mary.

Jane: Hello!
Xin chào!

Mary: Hello!
Xin chào!

Jane: Please to meet you.
Rất vui được biết cô.

Mary: So, you’re the new secretary.
Vậy cô là thư ký mới.

Jane: Yes, I am.
Vâng, đúng vậy.

Mary: Wow, I hope you last longer than the last one.
Chà, tôi hy vọng cô sẽ làm lâu hơn người trước?

Jane: The last one?
Người trước?

Joe: The last secretary.
Cô thư ký trước.

Jane: What happened to her?
Có chuyện gì với cô ấy sao?

Anna: Nothing happened. Don’t Worry! Mary, Don’t joke her, Ok?
Không có gì cả. Mary, đừng chọc Jane nữa, được chứ?

Jane: Oh, I see!
À, tôi biết rồi!

New words
Bạn dùng những mẫu câu sau để chào hỏi khi được giới thiệu với ai đó!
– Nice to meet you!
– Happy to meet you!
– Pleased to meet you!
– Glad to meet you!
What do you do?: Anh làm nghề gì?
Delivery manager: Quản lí giao hàng
Last: Kéo dài
Worry: Lo lắng
Joke: Nói đùa

Key sentences
1. So, Jane. are you ready to go on an oflice tour?
2. Oh. yes. I can’t wait!
3. Hello, Joe, nice to meet you.
4. Hi. Nice to meet you.
5. What do you do, Joe?
6. I’m a delivery manager.
7. You are the new secretary?

Cùng chuyên mục