Video: Giới thiệu về phương pháp tư duy 3 chiều trong giải quyết vấn đề

Như đã đề cập trong video lần trước về ý tưởng ‘thinking outsite of the box’ (tư duy theo một chiều hướng mới), hôm nay, chuyên đề xin được giới thiệu đến các bạn một phương pháp tư duy mới – phương pháp tư duy 3 chiều (3D) trong giải quyết vấn đề được khởi nguồn từ ý tưởng sáng tạo trong giải quyết vấn đề nói trên.

Sáng tạo trong giải quyết vấn đề

3D ở đây được hiểu là phương pháp tư duy sáng tạo, nhiều chiều với ý nghĩa chính của 3D chính là: Depth (Chiều sâu của kiến thức), Distance (Nhìn xa trông rộng), Determination (Sự quyết tâm)

Trong Video dưới đây, chuyên gia kỹ năng mềm trong lĩnh vực sáng tạo lối tư duy để giải quyết vấn đề James Feldman sẽ trao đổi với chúng ta về phương pháp tư duy 3 chiều của ông. Không chỉ đơn thuần là sự sáng tạo để tìm ra hướng mới trong giải quyết vấn đề mà còn là sự tác động mạnh mẽ đến những điểm mấu chốt của vấn đề qua lối tư duy 3 chiều đó để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Quá trình tư duy sáng tạo này sẽ giúp cho chúng ta ‘nhìn xa trông rộng’, tư duy theo những chiều hướng mới, nhìn sự việc dưới nhiều góc độ đê phân tích, tìm ra hướng giải quyết.

Cùng chuyên mục