Bạn thích công việc giao tiếp hay công việc mang tính xã hội

Bạn hãy tự đánh giá bản thân qua trắc nghiệm này nhé, hứng thú nghề nghiệp lấy từ hai loại hình kinhdoanh và giao tiếp, giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp càng thích hợp với bản thân, Mỗi một đề đều đưa ra một hoạt động hoặc kỹ năng, nghề nghiệp, hãy căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân để chọn ra

1.Bạn có thích quản lý hoạt động xí nghiệp không?

a.Không thích hợp lắm

b.Hơi không thích hơp

c.Không sao cả

d.Hơi thích

e.Rất thích hợp

2.Bạn có thích tham gia hoạt động liên hoan, hội nghị không?

a.Không thích hợp lắm

b.Hơi không thích hợp

c.Không sao cả

d.Hơi thích

e.Rất thích hợp

3.Bạn có thích lãnh đạo các hoạt động xúc tiến tiêu thụ không?

a.Không thích hợp lắm

b.Hơi không thích hợp

c.Không sao cả

d.Hơi thích

e.Rất thích hợp

4.Bạn có thích điều tiết việc tranh chấp không?

a.Không thích hợp lắm

b.Hơi không thích hợp

c.Không sao cả

d.Hơi thích

e.Rất thích hợp

5.Bạn có thích làm giám đốc tiêu thụ không?

a.Không thích hợp lắm

b.Hơi không thích hợp

c.Không sao cả

d.Hơi thích

e.Rất thích hợp

6.Bạn có thích làm tuyên truyền vị lợi ích chung không?

a.Không thích hợp lắm

b.Hơi không thích hợp

c.Không sao cả

d.Hơi thích

e.Rất thích hợp

7.Bạn có thích làm cố vấn kinh doanh xí nghiệp không?

a.Không thích hợp lắm

b.Hơi không thích hợp

c.Không sao cả

d.Hơi thích

e.Rất thích hợp


8.Bạn có thích làm thầy giáo không ?

a.Không thích hợp lắm

b.Hơi không thích hợp

c.Không sao cả

d.Hơi thích

e.Rất thích hợp

9.Bạn có thích làm nhà đầu tư không?

a.Không thích hợp lắm

b.Hơi không thích hợp

c.Không sao cả

d.Hơi thích

e.Rất thích hợp

10.Bạn có thích làm làm chuyên gia tư vấn nghề nghiệp không?

a.Không thích hợp lắm

b.Hơi không thích hợp

c.Không sao cả

d.Hơi thích

e.Rất thích hợp

11.Bạn có thích làm quản lý thị trường không?

a.Không thích hợp lắm

b.Hơi không thích hợp

c.Không sao cả

d.Hơi thích

e.Rất thích hợp

12.Bạn có thích là người an ủi người khác không?

a.Không thích hợp lắm

b.Hơi không thích hợp

c.Không sao cả

d.Hơi thích

e.Rất thích hợp

Cách ghi điểm và kết quả trắc nghiệm

Chọn A : 2 điểm

Chọn B : 1 điểm

Chọn C: 0 điẻm

Chọn D: -1 điểm

Kết quả phân tích trắc nghiệm

Khuynh hướng kinh doanh : từ 6-12 điểm là khá thấp, 13-24 là trung bình, từ 25- 30 điểm là khá cao

Khuynh hướng giao tiếp: từ 6-12 điểm là khá cao, 13-24 là trung bình, từ 25- 30 điểm là khá thấp

Những đề trên đã trắc nghiệm thử hứng thú nghề nghiệp của hai loại khuynh hướng giao tiếp và khuynh hướng kinh doanh

Cá thể của khuynh hướng kinh doanh thích công việc như là tiếp thị, phục vụ, loại hình quản lý. Người thuộc loại hình này luôn luôn có tài năng lãnh đạo và tài nói chuyện rất tốt, cảm thấy hứng thú đối với tiền bạc và quyền lực,. Họ yêu mến giao tiếp, mạo hiểm, hòa nhã dễ gần gũi, tinh tế, hoài bão lớn lao

Cá thể của khuynh hướng giao tiếp xã hội là thích công việc có tính giao tiếp xã hội, như giáo viên, cố vấn tư vấn, y tá… loại người này thông thường thích xung quanh có người khác tồn tại, có hứng thú đối với việc của người khác, vui vẻ giúp đỡ người khác giải quyết những vấn đề khó . Loại người này thích giao tiếp với người mà không phải giao tiếp với công việc. Họ giúp người khác vui vẻ, có trách nhiệm, nhiệt tình, giỏi về hợp tác, lý tưởng phong phú, hữu hảo, lương thiện, khẳng khái, kiên nhẫn

Nguồn: Chọn nghề- Trắc nghiệm tâm lý

Cùng chuyên mục