Bạn thích công việc nghệ thuật hay là công việc có tính nghiên cứu

Trắc nghiệm thử này chỉ giúp cho bạn lựa chọn nghề nghiệp bản thân bạn thích và tìm được công việc vừa ý. Mỗi một đề của trắc nghiệm này đều đưa ra một loại hoạt động hoặc một loại kỹ năng, một loại nghề nghiệp, hãy dựa vào bản thân mà lựa chọn

1.Bạn có thích tiết tấu bằng nhạc cụ không?

a.Không thích lắm

b.Hơi không thích

c.Không thành vấn đề

d.Hơi không thích một chút

e.Rất thích

2.Bạn có hiểu được quy luật của loài chim không?

a.Không thích lắm

b.Hơi không thích

c.Không thành vấn đề

d.Hơi thích một chút

e.Rất thích

3.Bạn có thích thiết kế trang phục không?

a.Không thích lắm

b.Hơi không thích

c.Không thành vấn đề

d.Hơi thích một chút

e.Rất thích

4.Bạn có thích nghiên cứu dãy ngân hà không?

a.Không thích lắm

b.Hơi không thích

c.Không thành vấn đề

d.Hơi thích một chút

e.Rất thích

5.Bạn có thích sáng tác thơ ca không?

a.Không thích lắm

b.Hơi không thích

c.Không thành vấn đề

d.Hơi thích một chút

e.Rất thích

6.Bạn có thích trở thành chuyên gia thực vật không?

a.Không thích lắm

b.Hơi không thích

c.Không thành vấn đề

d.Hơi thích một chút

e.Rất thích

7.Bạn có thích trở thành tác giả viết sách không?

a.Không thích lắm

b.Hơi không thích

c.Không thành vấn đề

d.Hơi thích một chút

e.Rất thích

8. Bạn có thích trở thành nhà địa lý học không?

a.Không thích lắm

b.Hơi không thích

c.Không thành vấn đề

d.Hơi thích một chút

e.Rất thích

9.Bạn có thích trở thành họa sĩ không?

a.Không thích lắm

b.Hơi không thích

c.Không thành vấn đề

d.Hơi thích một chút

e.Rất thích

10.Bạn có thích nghiên cứu thảo luận công năng của việc cấy ghép tủy xương không?

a.Không thích lắm

b.Hơi không thích

c.Không thành vấn đề

d.Hơi thích một chút

e.Rất thích

11.Bạn có thích biểu diễn ca nhạc không?

a.Không thích lắm

b.Hơi không thích

c.Không thành vấn đề

d.Hơi thích một chút

e.Rất thích

12.Bạn có thích nghiên cứu thảo luận nguồn gốc của loài người không

a.Không thích lắm

b.Hơi không thích

c.Không thành vấn đề

d.Hơi thích một chút

e.Rất thích

Cách tính điểm

Chọn A: 2 điểm

Chọn B: 1 điểm

Chọn C: 0 điểm

Chọn D: -1 điểm

Điểm thấp hơn 6 cũng dựa và tiêu chuẩn 6 điểm để tính

Kết quả

Khuynh hướng nghệ thuật : từ 6-12 điểm là khá thấp, từ 13- 24 điểm là trung bình, từ 25-30 điểm là khá cao

Khuynh hướng nghệ thuật : từ 6-12 điểm là khá thấp, từ 13- 24 điểm là trung bình, từ 25-30 điểm là khá cao

Điểm số càng cao biểu thị rõ bạn càng thích công việc của loại hình này,

Những đề trên đã trắc nghiệm thử hứng thú nghề nghiệp của hai loại khuynh hướng nghệ thuật và khuynh hướng nghiên cứu

Cá thể của khuynh hướng nghệ thuật thích những công việc mang tính nghệ thuật, như: âm nhạc, khiêu vũ, ca hat….những người của loại hình khuynh hướng này luôn luôn có một số kỹ năng nào đó, thích công việc có tính sáng tạo, có sức tưởng tượng phong phú. Họ khá rộng rãi, tưởng tượng hay độc lập, có tính sáng tạo.

Cá thể của khuynh hướng nghiên cứu thích các loại công việc có tính nghiên cứu như: nhân viên nghiên cứu trong phòng thực nghiệm, giáo sư, bác sĩ, nhân viên kiểm tra sản phầm… những loại người này thông thường có khả năng số học và năng lực nghiên cứu khoa học rất cao, thích những công việc độc lập, thích giải quyết vấn đề, thích cùng quan niệm mà không phải giao tiếp cùng với người hoăc công việc. Tính logic của họ cao, kỳ tích tôt, thông minh, tỉ mỉ, độc lập, khoan thai, giản dị

Nguồn: Chọn nghề- Trắc nghiệm tâm lý

Cùng chuyên mục