Quy định chuẩn ngoại ngữ đầu ra cho sinh viên báo chí.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ Ngoại ngữ, Tin học đối với các hệ, các trình độ đào tạo của trường.

Cụ thể, với sinh viên tốt nghiệp đại học từ năm 2017 trở đi phải đạt năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4 trở lên theo Khung tham khảo châu Âu chung về ngoại ngữ (với các ngành đào tạo Báo chí, Xã hội học, Quảng cáo, Quan hệ công chúng, Thông tin đối ngoại, Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế).

Riêng sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu đạt năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ C1 hoặc bậc 5 trở lên.

Tất cả những ngành còn lại phải đạt năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3 trở lên.

Đối với học viên cao học, trình độ ngoại ngữ yêu cầu tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên.

Đối với nghiên cứu sinh, yêu cầu bắt buộc là chứng chỉ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên.

(Theo: Giáo dục/VNN)

Toàn văn Luật Báo chí: Ngày 29/4/2016, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Báo chí đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua.

Bài liên quan

Cùng chuyên mục