Tự trắc nghiệm tính chủ quan của bản thân

Bạn có biết tính độc lập và tính ỷ lại là sự cân bằng tiêu chuẩn, thể hiện đặc trưng tâm lý tính cách của một người. Người có tính cách độc lập càng cao sẽ tự đưa ra phán đoán, độc lập hoàn thành công việc của chính mình. Người có tính ỷ lại càng cao thì lúc nào cũng lấy ý kiến của số đông mà bỏ đi chủ kiến của cá nhân. Dưới đây là một chuỗi trác nghiệm có thể giúp bạn hiểu được nội tâm của bạn

1.Khi nhận nhiệm vụ khó khăn, bạn luôn :

a.Cố gắng hoàn thành một cách độc lập.

b.Không xác định.

c.Hy vọng có sự giúp đỡ và hướng dẫn của người khác.

2.Bạn luôn hy vọng gia đình mình như thế nào?

a.Có thế giới riêng của bản thân với những hoạt động và giải trí

b.Kết bạn bè là một phần của cuộc sống.

c.Cả 2 lựa chọn.

3.Bạn nhờ vào sự giúp đỡ của người khác để giải quyết vấn đề

a.Suy nghĩ độc lập một mình.

b.Triển khai thảo luận với người khác.

c.Cả 2 lựa chọn.

4.Trong công việc, bạn thích kiên định độc lập mà không thích người khác can thiệp:

a.Đúng.

b.Không đúng.

c.Tùy trường hợp.

5.Việc học của bạn quá phụ thuộc vào:

a.Đọc sách và tập san.

b.Tham gia thảo luận tập thể.

c.Cả 2 lựa chọn.

6.Trong công việc bạn thường bằng lòng:

a.Hợp tác với người khác.

b.Tùy trường hợp

c.Tự mình tiến hành một cách đơn độc.

7.Thời niên thiếu của bạn, kết bạn với người khác giới:

a.Khá nhiều.

b.Ít hơn so với người khác.

c.Không ít cũng không nhiều, bình thường

8.Trong hoạt động đoàn thể xã hội, bạn là một phần tử sôi động:

a.Phải.

b.Không phải.

c.Tùy trường hợp

9.Khi mọi người chỉ trích bạn là người kỳ quái, không bình thường, bạn sẽ:

a.Rất giận dữ.

b.Có hơn giận.

c.Không vấn đề gì cả

10.Đến một thành phố khác để hỏi địa chỉ, thông thưởng bạn phải:

a.Hỏi đường người khác.

b.Tự mình xem bản đồ.

c.Cả 2 lựa chọn trên

Cách chấm điểm

5 câu đầu:

Chọn A: 2 điểm

Chọn B : 1 điểm

Chọn C : 0 điểm

5 câu sau:

Chọn A : 0 điểm

Chọn B : 1 điểm

Chọn C: 2 điểm

Kết quả:

Nếu bạn đạt được số điểm từ 15 -20 điểm: Bạn có tính độc lập rất cao, quyết đoán kịp thời. Thông thường có đủ khả năng đưa ra chủ kiến, độc lập hoàn thành những kế hoạch công việc của chính mình, không ỷ lại và người khác, cũng không tiếp nhận hạn chế của dư luận xã hội. Đồng thời, bạn cũng không có ý khống chế và chi phối người khác, không chê bai người khác, nhưng cũng không cần những đánh giá tốt đẹp từ người khác.


Nếu bạn đạt được số điểm từ 11-14 điểm: Bạn có đủ khả năng đưa ra chủ kiến trong những vấn đề có tính chất thông thường, đồng thời có đủ khả năng hoàn thành một cách độc lập, nhưng đối với những vấn đề khó khăn nào đó thì thường không đưa ra quyết định chính, cần sự giúp đỡ của người khác.

Nếu bạn đạt được số điểm từ 0-10 điểm: Bạn là người có tính ỷ lại rất cao, luôn theo ý kiến của số đông, bằng lòng làm việc chung với người khác mà không chịu tự làm việc độc lập, thường bỏ đi chủ kiến của cá nhân mình, theo ý kiến của số đông để lấy được những cảm giác tốt đẹp của người khác. Do đó, bạn phải biết lấy ý kiến của đoàn thể để duy trì lòng tin của chính mình, bạn không phải là người vui vẻ hòa nhập, cần phải bồi dưỡng thêm tính tự chủ của bản thân.

Nguồn: Chọn Nghề-Trắc nghiệm tâm lý của Quý Long

Cùng chuyên mục