CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO BẢN THÂN WAPOLEADER

GIỚI THIỆU CHUNG
Chương trình học bổng lãnh đạo bản thân WapoLeader là một chương trình do WapoGroup cùng một số cá nhân, tổ chức có tâm huyết với sự phát triển của chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam phối hợp thực hiện.
Mục tiêu chính của chương trình: hỗ trợ các cá nhân có mong muốn nâng cao năng lực lãnh đạo chính bản thân mình được tiếp cận với chương trình đào tạo có chất lượng cao với mức chi phí thấp. Từ đó, mở ra cho mình con đường đến với cuộc sống thành đạt và hạnh phúc.

Đối tượng tham dự:
công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, dám dấn thân và nhận trách nhiệm cho sự phát triển của chính mình.

Trị giá học bổng: Để thuận lợi cho quá trình tổ chức thi tuyển và tổ chức lớp học, ban tổ chức phân ra làm 3 loại đối tượng với các mức học bổng khác nhau:

Đối tượng sinh viên: học bổng trị giá 90% giá trị chương trình

Đối tượng người đi làm, quản lý cấp trung, giám đốc khởi nghiệp: học bổng trị giá 80% giá trị chương trình

Đối tượng giám đốc, giám đốc công ty con, giám đốc chức năng các tập đoàn: học bổng trị giá 70% giá trị chương trình

Người học sẽ đóng học phí theo mỗi khóa học. Giá trị mỗi khóa học: 6.800.000 đồng/ khóa. Chương trình bao gồm nhiều khóa học.

CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO BẢN THÂN WAPOLEADER
WapoLeader là chương trình có bản quyền được WapoGroup độc quyền khai thác tại Việt Nam với mục tiêu cuối cùng là: khai mở Trí tuệ Lương tri cho học viên.
Khi Trí tuệ Lương tri được khai mở sẽ giúp học viên phát triển tư duy lý tính tự nhiên. Và như vậy sẽ giải quyết cùng một lúc việc giải phóng tiềm năng, nâng cao năng lực lãnh đạo và lãnh đạo bản thân, đẩy lui và phòng tránh căn bệnh stress, nâng cao khả năng thích nghi với những sự thay đổi.

Chi tiết chương trình được trình bày trong tài liệu Giới thiệu chương trình WapoLeader trong file đính kèm.

CÁC TIÊU CHUẨN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình học bổng ứng dụng hệ thống đánh giá Extended HRPI của WapoGroup trong thi tuyển và đánh giá chất lượng học viên. Extended HRPI đánh giá đối tượng về: Hiệu quả trong tư duy – Độ tin cậy – Khả năng phát triển.

Các cặp yếu tố trong thang đánh giá như sau:

Hiệu quả trong tư duy: Hợp lý (R) hay Phi lý (I), Tự nhiên (N) hay Ý chí (S)

Độ tin cậy: Kiên định (P) hay Bảo thủ (S), Chân thành (G) hay Đối phó (U)

Khả năng phát triển: Thay đổi (A) hay Đứng yên (I), Chủ động (P) hay Thụ động (I)

Trong 16 mẫu người theo phân loại của hệ thống test thì:
Mẫu 1- RNPGAP: là mẫu người thỏa mãn tiêu chí đầu ra của chương trình WapoLeader.
Mẫu 2- RSPGAP+: là mẫu người thỏa mãn tiêu chí đầu vào của chương trình WapoLeader chính thức, được nhận học bổng chương trình chính thức (học bổng loại I).

Đặc điểm tương ứng với mẫu RSPGAP:
Có động lực phát triển cao
Có nhu cầu tham dự chương trình cao
Khả năng thay đổi cao
Có sự chủ động trong tư duy
Có chính kiến kiên định nhưng không bảo thủ
Có tư duy logic tốt
Có tư duy tích cực
Có khả năng phát hiện vấn đề nhanh, nhạy và chính xác
Có khả năng khám phá vấn đề tốt
Có năng lực phản tỉnh và tự phản tỉnh tốt.
Có hiểu biết về phương pháp học bằng làm việc thực tế

Đặc điểm tương ứng với (+):
Dám dấn thân
Kiên trì, nhẫn nại.
Năng lực làm quen, lắng nghe, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt
Có khả năng gạt bỏ cái TÔI qua một bên để tập trung vào công việc

Mẫu 3 – RNPGAI+ và mẫu 4 – RSPGAI+: được nhận học bổng chương trình WapoLeader bổ túc (học bổng loại II).

Mẫu 5 – RNPUAP+ và mẫu 6 – RSPUAP+: được nhận học bổng khóa học bổ túc, sau mỗi khóa học, tùy theo sự thay đổi của học viên mà WapoGroup quyết định sẽ trao tiếp khóa tiếp theo hay không (học bổng loại III).

LỘ TRÌNH THI TUYỂN

Người ứng tuyển cần trải qua lộ trình thi tuyển gồm 5 vòng như bên dưới để đánh giá có phù hợp với tiêu chuẩn tuyển chọn của chương trình hay không.

Vòng 1: Phỏng vấn online (thời lượng khoảng 1 tiếng)
Ứng viên sẽ tham gia vòng thi này tại nhà qua hệ thống bảng câu hỏi online nhằm đánh giá năng lực tư duy bao gồm:
Tính hợp lý trong nhận thức về bản thân và thế giới.
Khả năng phát hiện vấn đề nhanh nhạy và chính xác.
Năng lực tự phản tỉnh

Vòng 2: Đánh giá HRPI (thời lượng 30 ngày hoặc 50 ngày)
Ứng viên sẽ thực hiện vòng thi này tại nhà qua internet với 8 chủ đề nhằm đánh giá:
Khả năng tư duy lý tính tự nhiên
Năng lực bảo vệ chính kiến nhưng không bảo thủ
Mức độ chủ động trong tư duy
Khả năng thay đổi
Khả năng phát hiện vấn đề nhanh, nhạy và chính xác
Khả năng khám phá vấn đề
Năng lực phản tỉnh và tự phản tỉnh
Mức độ kiên trì, nhẫn nại

Vòng 3: Thử thách thực tế thứ 1 (thời lượng 4 tiếng)
Ứng viên vượt qua 2 thử thách nhỏ nhằm đánh giá:
Khả năng gạt cái TÔI qua một bên để tập trung vào công việc
Năng lực lắng nghe, giao tiếp, làm quen và xây dựng mối quan hệ
Năng lực khám phá vấn đề

Vòng 4: Thử thách thực tế thứ 2 (thời lượng 12 tiếng)
Ứng viên vượt qua 1 thử thách tổng hợp nhằm đánh giá:
Mức độ dấn thân
Mức độ vượt khó
Mức độ linh hoạt trong xử lý tình huống
Năng lực lắng nghe, giao tiếp, làm quen và xây dựng mối quan hệ
Năng lực làm việc nhóm

Vòng 5: Thử thách thực tế thứ 3 (thời lượng 4 tiếng)
Ứng viên vượt qua 2 thử thách nhỏ nhằm đánh giá:
Mức độ kiên trì, nhẫn nại và vượt khó
Kỷ luật bản thân

Lưu ý:
Ứng viên sẽ nộp lệ phí thi tuyển là 100,000 đồng. Số tiền này dùng vào việc mua dụng cụ hỗ trợ trong quá trình thi tuyển. Đây không phải là giá trị của hệ thống đánh giá Extended HRPI được dùng trong chương trình. Lệ phí sẽ được nộp khi ứng viên được vào vòng 2.
Sau mỗi vòng thi sẽ có 1 bài cảm nhận, đúc kết những bài học rút ra tương ứng với vòng đó. Bài cảm nhận có ảnh hưởng đến kết quả mỗi vòng thi.
Ở vòng thi số 2 có 2 thời hạn hoàn thành tùy theo điều kiện sắp xếp thời gian của mỗi thí sinh. Nếu thí sinh nào có thể sắp xếp được nhiều thời gian thì hoàn thành trong vòng 30 ngày, nếu không có nhiều thời gian thì hạn trễ nhất là 50 ngày. Ban tổ chức sẽ có 2 thời điểm thi vòng 3,4,5 tương ứng với 2 thời hạn hoàn thành trên.
Ai hoàn thành trễ hẹn hoặc vắng 1 vòng thi thì xem như bỏ / thua cuộc, loại khỏi danh sách.
Ứng viên có thể tham khảo trải nghiệm thi tuyển của các thí sinh đã tham dự ở diễn đàn: HYPERLINK “http://www.forum.prosalescenter.com” www.forum.prosalescenter.com

Lịch thi tuyển tháng 12.2012 dành cho người đi làm

Vòng

Nội dung

Bắt đầu

Kết thúc

Thời hạn nộp bài cảm nhận

0

Khảo sát nhu cầu tham dự chương trình học bổng

3/12/2012

15/12/2012

Không có

1

Phỏng vấn online

17/12/2012

20/12/2012

23/12/2012

2

Đánh giá HRPI

23/12/2013

Đợt 1: 23/01/2013

Đợt 2: 28/02/2013

Đợt 1: 27/01/2013

Đợt 2: 04/03/2013

3

Thử thách thực tế thứ 1

Đợt 1: 17h30 ngày 26/01/2013

Đợt 2: 17h30 ngày 02/03/2013

Đợt 1: 21h ngày 26/01/2013

Đợt 2: 21h ngày 02/03/2013

Đợt 1: 03/02/2013

Đợt 2: 10/03/2013

4

Thử thách thực tế thứ 2

Đợt 1: 8h00 ngày 27/1/2013

Đợt 2: 8h00 ngày 03/03/2013

Đợt 1: 20h30 ngày 27/1/2013

Đợt 2: 20h30 ngày 03/03/2013

Đợt 1: 03/02/2013

Đợt 2: 10/03/2013

5

Thử thách thực tế thứ 3

Đợt 1: 18h00 ngày 03/02/2013

Đợt 2: 18h00 ngày 10/03/2013

Đợt 1: 21h00 ngày 03/02/2013

Đợt 2: 21h00 ngày 10/03/2013

Đợt 1:06/02/2013

Đợt 2:17/3/2013

CÁCH THỨC THAM DỰ
Quá trình thi tuyển sẽ được tổ chức thành nhiều đợt trong năm cho mỗi đối tượng. Thời điểm thi tuyển tùy thuộc vào tình hình triển khai dự án và sự hỗ trợ của các đối tác đồng hành.
Thông tin quá trình thi tuyển sẽ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của WapoGroup và các đối tác (website, newsletter, diễn đàn, facebook).
Để thuận tiện cho việc nhận thông tin quá trình thi tuyển, ứng viên vui lòng đăng kí newsletter của ProSales tại link sau: HYPERLINK “http://prosalescenter.com/dang-ky-nhan-ban-tin.html” http://prosalescenter.com/dang-ky-nhan-ban-tin.html
Hoặc gửi mail đến HYPERLINK “mailto:scholarship@wapogroup.com” scholarship@wapogroup.com với nội dung sau:

Tiêu đề: Đăng kí thi tuyển học bổng WapoLeader

Nội dung:
Họ và tên
Chức vụ
Tổ chức (công ty, trường…)
Điện thoại
Facebook

LIÊN HỆ
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ thông tin cho bạn tại:

Email: HYPERLINK “mailto:scholarship@wapogroup.com” scholarship@wapogroup.com
Điện thoại: (+84) 8 08 3602 9410
Hotline: (+84) 91 227 1646

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức thi tuyển riêng cho doanh nghiệp của mình, xin vui lòng liên hệ hotline 0912 474 384 (Phan Linh) để được hỗ trợ phù hợp.

Trân trọng,

Ban tổ chức chương trình

Cùng chuyên mục