Để dễ dàng hiểu được chính mình

(hieuhoc_hieuhoc.com) Tự phân tích chính mình để hiểu được bản thân không phải là việc dễ dàng đối với các bạn trẻ. Vì vậy, thông qua việc nhận định người khác, và học tập phẩm cách của những người mà bạn ngưỡng mộ là một trong những cách giúp bạn có thể nhận thức rõ ràng hơn đối với chính mình, đồng thời lòng tự tin của bạn cũng sẽ tăng mạnh…

Học hỏi từ những người có đời sống tinh thần tốt đẹp. Tìm hiểu lịch sử cuộc đời những người đã biến điều tiêu cực thành tích cực, nghịch cảnh thành lợi thế, vật cản thành bàn đạp…

Để học theo phẩm cách của những người mà bạn ngưỡng mộ, bạn có thể nhớ được các danh nhân trong lịch sử, các nhân vật trong tác phẩm văn học, các gương sáng, các kiểu mẫu đáng noi theo… Từ đó nhận biết những hành động của họ và tìm thấy những giá trị quan cũng như những khả năng mà bạn có thể có giống như họ nhưng từ trước đến nay bạn chưa ý thức được.

Sau khi biết phẩm cách của những người mà bạn ngưỡng mộ và nguyên nhân tại sao bạn lại yêu mến phẩm cách này thì bạn có thể sẽ phát hiện ra trước đây mình chưa ý thức hết được tiềm năng của bản thân. Ngoài ra, phát hiện người mà bạn thích trong cuộc sống đời thường có cùng đặc điểm với mình, những phẩm cách và tài năng của họ mà bạn yêu mến cũng sẽ giúp nâng cao niềm tin của bạn, lòng tự tin tăng mạnh, để sau này vận dụng càng nhiều càng tốt.

Bạn hãy viết ra tên của những người mà bạn ngưỡng mộ (có thể là các nhân vật trong lịch sử, điện ảnh, hoặc trong sách và cả những người trong cuộc sống đời thường). – Họ có những phẩm cách nào mà bạn yêu mến? – Hãy viết ra những phẩm cách cá nhân của các người này, những phẩm cách mà rất có thể bản thân bạn cũng có! Như vậy, ngoài việc trực tiếp phân tích chính mình, thông qua phân tích người khác cũng là cách để bạn dễ dàng hiểu được chính mình.

Bạn cần phải không ngừng phát hiện và nhận thức những kiểu mẫu phù hợp cho mình trong cuộc sống. Và một trong những đặc điểm kiểu mẫu từ họ là đạt được khả năng tự thực hiện. Tự lực cánh sinh là ranh giới cao nhất của sự thành tựu. Người đạt được khả năng tự thực hiện sẽ phát huy đầy đủ khả năng và tài năng của họ, đồng thời có sự cống hiến đặc biệt cho xã hội.

Chúc bạn thành công

Ngọc Trâm tổng hợp (hieuhoc_hieuhoc.com)

Cùng chuyên mục