Sự hiếu học của người Việt ngày nay.

(Hieuhoc-Hieuhoc.com) Hiếu học để sáng tạo, để luôn muốn biết cái mới, tìm cái mới trong cuộc sống. – Sự hiếu học là đặc tính cần được tiếp tục khơi dậy trong toàn xã hội, bởi sự ham hiểu biết và sáng tạo chính là yếu tố thành côngcho sự phát triển của Việt Nam tiến tới nền kinh tế tri thức.

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thông minh và có truyền thống hiếu học, người Việt Nam lấy sự học làm điều căn bản để thực hiện đạo lý làm người. Trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, qua mọi giai đoạn thăng trầm của lịch sử, hiếu học là một truyền thống, là nguồn sức mạnh tinh thần luôn được đề cao và coi trọng. (Hình: Quốc Tử Giám – Di Sản Văn hóa Thế giới).

Hiếu học để sáng tạo, để luôn muốn biết cái mới, tìm cái mới trong cuộc sống.

Sự hiếu học bao gồm tính sáng tạo, kiên định kiếm tìm trí tuệ cộng với lòng yêu quê hương là yếu tố hết sức quan trọng cho sự phát triển tương lai của đất nước, hội nhập vào nền kinh tế tri thức thế giới theo xu hướng chung của thời đại hiện nay.

Hiếu họclà một quá trình tích luỹ lâu dài, không chỉ giới hạn vào việc đạt kết quả cho riêng một giai đoạn nào. Biết rèn luyện để có sức khoẻ tốt, học tập tốt. Có ý chí và ước mơ xây dựng đất nước giàu mạnh, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng nỗ lực vượt lên, nắm bắt thời cơ, không lùi bước. Góp phần gìn giữ và phát huy sự hiếu học, nguồn tài nguyên vô giá, một truyền thống quý báu đã tạo nên sức mạnh cho dân tộc ta từ bao đời nay và trong cả tương lai.

Chúng ta được cha ông để lại nguồn di sản không thể nói là nhỏ, sự hiếu học cần được bảo tồn, khai thác và thụ hưởng.Dù thói quen không tốt của một số người là chỉ học một cách thụ động, thiếu sự phản biện, học vì chạy theo bằng cấp… một phần cũng bởi môi trường xã hội.

Cho nên, chúng ta phải ra sức khơi dậy và phát huy tính hiếu học với tất cả tấm lòng. Vượt lên trên hoàn cảnh cho dù nó có thế nào, không tự thoả mãn với thành tích của mình mà hãy rèn luyện để có một tinh thần ham học hỏi, cầu thị: học thầy cô, học anh chị khoá trên, học bạn và học trong cuộc sống…. Chỉ có chí thú trong sự học, không bị đòi hỏi mà vẫn học, dốc lòng dốc sức theo đuổi tiến bộ thìkhát vọng thành côngcho cuộc sống của mình chắc chắn trở thành sự thật.

Trong đời sống hôm nay, học tập là một phần việc mà mỗi người phải theo đuổi suốt đời; vừa học kiến thức vừa hình thành nhân cách với tinh thần đổi mới sáng tạo, ai cũng phải học và ai cũng có thể truyền thụ cho người khác. – Hiếu học để sáng tạo, để luôn muốn biết cái mới, tìm cái mới trong cuộc sống. – Hiếu học, yêu mến sự học, một truyền thống đã có phải được toàn xã hội tiếp tục phát huy, đáp ứng cho những kỳ vọng tốt đẹp nhất.

Trương Chí Thông – sv Aptech2010 (Hieuhoc-Hieuhoc.com)

Bài liên quan

Tinh thần hiếu học ngày nay.

(hieuhoc_hieuhoc.com). Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thông minh và có truyền thống hiếu học, người Việt Nam lấy sự học làm điều căn bản để thực hiện đạo lý làm người. Trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, qua mọi giai đoạn thăng trầm của lịch sử, hiếu học là một truyền thống, là nguồn sức mạnh tinh thần luôn được đề cao và coi trọng.      

Sự học ngày nay: Hiếu học hay hiếu danh?

(hieuhoc_hieuhoc.com) “Sự hiếu học của người Việt chỉ là hám lợi, hám danh, hám bằng cấp!”. Tinh thần hiếu học của người Việt Nam thường có nhiều câu nói, nhiều cách hiểu nên cũng đã có những thành kiến quy kết như vậy. Thật sự, người Việt hiếu học hay hiếu danh? 

Sự đờ đẩn của tài năng.

(Hieuhoc-Hieuhoc.com) Có khi nào cố gắng hết sức để thể hiện tài năng thì lại trở nên đờ đẩn và mọi việc không đạt được như mong đợi? Đờ đẩnkhiến bạn chỉ thực hiện được một phần nhỏ, ít hơn rất nhiều tài năng thật sự có được của bạn. 

Ngộ nhận giữa bằng cấp và thành công.

(hieuhoc_hieuhoc.com) Những người không bằng cấp vẫn có thể thành công, những người không bằng cấp nhưng có thu nhập cao ngày càng nhiều. Tuy nhiên, giữa sự thành tựu học vấn và sự thành công đo bằng giá trị của đồng tiền có sự khác biệt dù cả hai đều phải “học” nếu muốn thành công. 

Cùng chuyên mục