Trưởng nhóm: Học cách ủy thác, phân công

(hieuhoc_hieuhoc.com) Trưởng nhóm cần khuyến khích mọi thành viên bàn thảo, ngay cả với ý kiến nghịch lại cũng có giá trị của nó. Nhưng mỗi người cần phải được phân nhiệm đúng khả năng và tính cách để có thể hoàn thành kế hoạch. Vì thế, học cách ủy thác, phân công nhiệm vụ là kỹ năng quản trị mà một trưởng nhóm cần có.

Hãy làm cho những thành viên của nhóm cảm thấy họ có nghĩa vụ và trách nhiệm cho sự nghiệp chung của nhóm. Đồng thời, cũng xem xét về chế độ thưởng cho cá nhân nào có thành tích nổi bật…

Sự ủy thác có hai hình thức: Ủy thác công việc là phân nhỏ kế hoạch thành các phần việc riêng và với mục tiêu riêng, rồi phân công cho các thành viên của nhóm. Sau đó, để cho họ tự thực hiện và chỉ can thiệp khi không đạt mục tiêu. Còn việc ủy thác quyền hành là sau khi tham khảo ý kiến, trao cho người được ủy nhiệm đầy đủ quyền và để họ hành xử nó.

Mọi thành viên trong nhóm đều được khuyến khích làm theo cách hiệu quả nhất của mình. Tuy nhiên, khi ủy thác, phân công cho các thành viên, bạn cần nhận diện các “đặc tính” của người sẽ nhận nhiệm vụ để lựa chọn nhân sự phù hợp:

Nắm bắt được tâm lý và phong cách làm việc của các thành viên trong nhóm sẽ giúp cho trưởng nhóm trong việc phân công, phát huy thế mạnh của mỗi thành viên theo từng vị trí, công việc và tình huống thích hợp. (Xem thêm: Hiểu phong cách làm việc của các thành viên & Nắm bắt tâm lý các thành viên trong nhóm)

– Thành viên có khả năng hăng hái thực hiện: Đây là trường hợp bạn gặp người được ủy nhiệm lý tưởng, sẵn lòng nhận trách nhiệm, và cũng sẵn lòng học hỏi, tham khảo ý kiến người khác, thực hiện tốt nhiệm vụ khi được ủy thác.

Thành viên có khả năng không muốn thực hiện: Những người này không sẵn lòng học hỏi, thiếu tinh thần hợp tác, không nên trao quyền cho họ.

Thành viên thiếu khả năng thực hiện: Cần được đào tạo bổ khuyết những mặc yếu trước khi được ủy nhiệm.

Thành viên thiếu khả năng và không muốn thực hiện: Giao việc cho loại người này là sai lầm, chắc hẳn sẽ hỏng việc.

Muốn thành công khi làm việc nhóm, trách nhiệm và kỳ vọng với mỗi thành viên trong nhóm phải được chỉ ra rõ ràng, thông báo công khai và được các thành viên thừa nhận. Tóm lại, học cách ủy thác, phân công nhiệm vụ để mỗi thành viên có thể đảm nhận, thực hiện kế hoạch và tự chịu trách nhiệm khi hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người.

Chúc bạn thành công.

Chí Thông tổng hợp (hieuhoc_hieuhoc.com)

Bài liên quan

Kỹ năng lãnh đạo nhóm

(hieuhoc_hieuhoc.com) Ngày nay, kỹ năng lãnh đạo nhóm là rất quan trọng nếu muốn thành công đối với mỗi cá nhân ở tất cả các cấp bậc trong nhiều ngành nghề khác nhau. 

Cùng chuyên mục